Teks Debat – Pengertian, Struktur, Ciri, Kaidah, dan Contohnya

In die alledaagse lewe stry ons dikwels met ander mense oor iets. Byvoorbeeld, stryery met ouer broers en susters oor wie die beurt het om skottelgoed te was, of stry met ouers oor ‘n stokperdjie wat geld verdien of universiteit toe gaan, of soos ons op televisie gesien het waar twee vroulike motorfietsryers sonder helms luidkeels met die verkeerspolisie want voel lus om die reëls te oortree. Gewoonlik sal elke party in ‘n debat hul eie mening uitspreek en vergesel word van argumente wat hul mening ondersteun. Dit is bedoel sodat die gespreksgenoot selfversekerd raak en die menings wat oorgedra word, kan aanvaar. Dus, wat is die debat?

Begrip

Volgens die Big Indonesian Dictionary word debat gedefinieer as ‘n bespreking en uitruil van menings oor ‘n saak deur aan mekaar redes te gee om mekaar se opinies te verdedig. Intussen definieer die Ministerie van Onderwys en Kultuur (2015) debat as ‘n aktiwiteit om menings te verdedig, vergesel van argumente wat menings ondersteun. Intussen word debat volgens Pratama et al (2016: 7) gedefinieer as ‘n aktiwiteit van redenasie tussen twee of meer partye (individue of groepe) as ‘n poging om verskille te bespreek en te besluit en te ondersoek.

Die debatsteks kan dus geïnterpreteer word as ‘n teks wat stellings en argumente bevat van partye wat oor sekere kwessies debatteer met die doel om verskille te bespreek, te besluit en te bestudeer.

Die debat bestaan ​​uit verskeie elemente, insluitend mosies, bevestigingspan, opposisiespan, neutrale span, toeskouers/woordvoerders wat geroep word, moderators en skrywers.

 • Beweging verwys na die onderwerp of tema wat gedebatteer word. Hierdie onderwerp is die basis vir elkeen van die debatspartye om hul houding te bepaal en menings uit te spreek vergesel van ondersteunende argumente.
 • bevestiging span is die span wat getaak is om die mosie of tema van die debat te ondersteun, die tema van die debat te definieer, argumente aan te bied wat die saak van die bevestigingspan ondersteun, kernmateriaal te verskaf gevolg deur voorbeelde, en op die saak van die opposisiespan te reageer.
 • Opposisie span is ‘n span wat getaak is om mosies of debatstemas te verwerp, antwoorde op die definisie van die bevestigingspan te verskaf, argumente teen mosies aan te bied en op argumente van die bevestigingspan te reageer.
 • Neutrale span is ‘n span wat nie ‘n mosie of debatstema ondersteun of verwerp nie.
 • Moderators verwys na die debatgids of die persoon wat die verloop van die debat rig.
 • Skrywer is iemand wie se werk dit is om alles op te teken wat in die debat gestel word.

Struktuur

Soos biografiese tekste, advertensietekste, uitdagingstekste, besprekingstekste, nuustekste, uittrekselstekste, resensietekste en proseduretekste in Indonesies, het debattekste hul eie teksstruktuur. Die struktuur van die debatteks in Indonesies is soos volg.

 • Inleiding. Dra op hierdie stadium openingsgroete oor en stel die span voor.
 • Voorlegging van argumente. Op hierdie stadium het elke span, naamlik die Bevestigingspan, die Opposisiespan en die Neutrale Span, hul argumente teen die onderwerpstelling aangebied.
 • Debatteer. Op hierdie stadium het elke span, naamlik die Bevestigingspan en die Opposisiespan, aan mekaar kommentaar, besware gegee en toe met ‘n neutrale span bemiddel.
 • Afsluiting. Op hierdie stadium het die Bevestigingspan, Opposisiespan en Neutrale Span hul gevolgtrekkings oor mosies, menings, besware van ander spanne oorgedra.
 • Sluiting. Op hierdie stadium gee die moderator die algehele gevolgtrekking sonder om kant te kies, en sluit dan die debataktiwiteite af met groete.

Eienskap

Debatteks het verskeie kenmerke, insluitend die volgende.

 • Daar is twee spanne wat debatteer, naamlik die bevestigingspan en die opposisiespan.
 • Daar is twee standpunte, naamlik die voor- en nadele
 • Daar is ‘n proses van wedersydse verdediging van menings
 • Daar is argumente teen mekaar om te wen
 • Daar is ‘n tussenganger

Reël

Debat is ‘n wetenskaplike aktiwiteit en daarom is die taal wat gebruik word standaard en wetenskaplik. Dit word gedoen met die doel om waninterpretasie wat verband hou met die gebruik van verskeie geskrewe en gesproke tale, volledigheid, akkuraatheid en duidelikheid van die uitdrukking van idees te vermy.

 • Gebruik standaardtaal. Omdat die debat ‘n wetenskaplike aktiwiteit is, is die taal wat in die debatsteks gebruik word die standaardtaal, naamlik die taal wat na die Algemene Riglyne vir Indonesiese Spelling verwys.
 • Gebruik denotatiewe woorde. In ‘n sekere sin is die woorde wat in die debatsteks gebruik word, woorde wat ‘n werklike betekenis bevat en nie ‘n figuurlike betekenis nie.
 • feitelike. Die idees in die debatsteks moet geskryf word in ooreenstemming met die feite wat bestaan ​​en aanvaarbaar is vir gesonde verstand.

Voorbeeld

Die volgende is ‘n voorbeeld van ‘n debatteks wat aangehaal is uit die Indonesiese Taalboek vir Klas X SMA, Ministerie van Onderwys en Kultuur, 2015 getiteld Absorption of Foreign Language Vocabulary Proof of Indonesian Language Inompetence in Interaction with Other Languages.

Geen. Struktuur Aktiwiteit
1. Inleiding

Moderators:
Goeie middag,

Ons sal vanmiddag deelneem aan debataktiwiteite tussen die Bevestigingspan van Hoërskool Pembangunan Jaya, die Opposisiespan van Nusantara Beroepskool, en die Neutrale Span van MA Al-Ikhlas.

Vanoggend sal die twee spanne debatteer oor “Absorpsie van vreemde taal woordeskat bewys van Indonesiese taal onbevoegdheid in interaksie met ander tale.”

Voordat ek die debat voer, sal ek die reëls vir die debat soos volg voorlees.
…..

Vervolgens gee ek die woordvoerder vir elke span om hulself voor te stel.

Bevestigingspan: stel jouself voor
Opposisiespan: stel jouself voor
Neutrale span: stel jouself voor

Vandag bly Indonesies groei en begin dit erken word as ‘n internasionale taal. In sy ontwikkeling is dit egter duidelik dat die Indonesiese taal baie buitelandse woordeskat absorbeer. Om te ontwikkel, is Indonesies baie afhanklik van vreemde tale. Daar is selfs diegene wat dink dat vreemde taal woordeskat ingesluit is by die gebruik van Indonesies as gevolg van die magteloosheid van Indonesies in intertaal interaksies.

Dit is hierdie aanname wat ons in hierdie debat sal bespreek. Vir die eerste rondte nooi ek die Bevestigingspan, die Opposisiespan en die Neutrale Span om hul menings te deel.

2. Stellings en Debatte

Bevestigingspan

Ek stem saam dat vreemde taal woordeskat ingesluit is by die gebruik van Indonesies as gevolg van die magteloosheid van Indonesies in intertaal interaksies. Indonesies kan nie van ander tale, beide streek- en vreemde tale, geskei word nie. Die rol van vreemde tale in Indonesies bewys dat daar kontak of verhouding tussen tale is sodat die opname van vreemde tale in Indonesies ontstaan. Indonesies maak staat op buitelandse woordeskat wat dan in Indonesies gestandaardiseer word. Dit bewys dat Indonesies moeilik is om te kommunikeer sonder die hulp van buitelandse woordeskat.

Deur vreemde taal woordeskat in Indonesies in te sluit, kan meer en meer mense goed kommunikeer sodat die kennisoordragproses vinnig verloop. Bewyse dat die Indonesiese taal magteloos is om tussen tale te kommunikeer, kan gesien word in die gebruik van die woord vitamien wat uit die woordeskat van ‘n vreemde taal geabsorbeer word, wat, indien dit in Indonesies verduidelik word, nie noodwendig beteken dat die taalakteurs dit verstaan ​​nie. Die teenwoordigheid van leenwoorde uit vreemde tale maak dit egter vir ons makliker om uit te spreek, te verstaan ​​en interaksie tussen tale makliker te maak. Sonder die hulp van vreemde tale wat Indonesies aangaan, kon Indonesies nie sy bestaan ​​in intertaal-interaksies wys nie.

Baie leenwoorde word uit vreemde tale geleen sodat die rol van Indonesies steeds in twyfel is. Baie mense is meer vertroud met geleende woorde uit vreemde tale in vergelyking met Indonesies. So ek stem steeds saam dat vreemde taal woordeskat wat Indonesies binnekom, die magteloosheid van Indonesies in intertaal interaksies bewys.

Opposisie span

Ek stem nie saam dat vreemde taal woordeskat by die gebruik van Indonesies ingesluit is nie as gevolg van die magteloosheid van Indonesies in intertaal interaksies. Vreemdetaalwoordeskat wat in Indonesies ingevoer word, word slegs gebruik as ‘n sinoniem vir woorde wat vir sommige mense makliker is om te verstaan. In wese is daar egter in die taal self reeds ‘n woordeskat wat verband hou met die vreemde woordeskat. Byvoorbeeld, die woord peuselhappie wat ons meer gereeld in die samelewing hoor. In Indonesies beteken snack ligte kos. Sodat die insluiting van vreemde woordeskat slegs ‘n variasie van woorde vir sommige kringe is.

Indonesies kan interaksie tussen tale hê, want dit het baie variasies van woordeskat. Vreemdetaalwoordeskat word slegs in feitlik alle kringe gebruik en verstaan ​​en gebruik. Dit beteken dat alhoewel baie vreemde taal woordeskat in Indonesies ingesluit is, die bestaan ​​van Indonesies hoër is as vreemde taal woordeskat wat gestandaardiseer is of wat nie in Indonesies gestandaardiseer is nie.

Indonesies is in staat om met ander tale te kommunikeer sonder die hulp van vreemde taal woordeskat en die insluiting van vreemde woordeskat is nie te wyte aan die magteloosheid van Indonesies in intertaal interaksies nie. Dit is egter meer omdat mense altyd hoogs opgevoed wil voel en geëerd wil voel wanneer hulle vreemde taal woordeskat gebruik. So ek stem steeds nie saam as vreemde taal woordeskat wat ingesluit is in die gebruik van vreemde tale die magteloosheid van Indonesies in intertaal interaksies toon nie.

Neutrale span

As ‘n neutrale party is ek van mening dat Indonesiese taalvaardighede in intertaalinteraksies verwesenlik kan word as die gedeelte van die gebruik van Indonesies met vreemdetaalwoordeskat gebalanseer word. As iemand ‘n vreemde taal gebruik wat gestandaardiseer is soos die woord atoom, vitamien, eenheid, ensovoorts. Natuurlik is dit nie ‘n probleem nie, want die vreemde taal het ‘n ekwivalent in Indonesies geword. As Indonesiessprekendes egter ‘n vreemde taal gebruik wat nie gestandaardiseer is nie, word dit ‘n bedreiging vir ons geliefde taal. Die gebruik van vreemde woordeskat in Indonesies word nie altyd met ‘n negatiewe impak geïdentifiseer nie, want daar is positiewe dinge, naamlik dit kan kommunikasie-aktiwiteite vergemaklik, veral in uitsprake waarin daar ‘n vreemde taal is wat meer bekend aan die oor voel as die Indonesiese ekwivalent daarvan.

Daar word egter gehoop dat daar intensiewe sosialisering van Indonesiese ekwivalente sal wees sodat die identiteit van die woordeskat in Indonesies nie deur woordeskat uit vreemde tale geërodeer word nie. In die toekoms word gehoop dat daar nie meer enige diskoers sal wees dat vreemde taal woordeskat meer bekend is aan Indonesiese gebruikers as Indonesies self nie.

3. Afsluiting

Indonesies absorbeer woordeskat uit Arabies, veral dié wat verband hou met godsdienstige sake, veral Islam. Voorbeelde van woordeskat wat voortspruit uit die vertaling van Arabies sluit in beraadslaging, regte, gebed en bekering. Indonesies absorbeer ook woordeskat en tegnologieterme uit Japannees, Duits, Koreaans en ander lande. Woordeskat en tegnologiese terme wat uit hierdie lande geabsorbeer word, sluit rekenaars, toestelle, televisie, internet en ruimtevaarders in. Nie net dit nie, Indonesies absorbeer ook woorde en terme sowel as kultuur van ander lande. Voorbeelde van woordeskat wat voortspruit uit die laaste absorpsie sluit in karate, dans, frikkadelle, noedels en kimono.

Daar kan dus tot die gevolgtrekking gekom word dat Indonesies woordeskat en terme uit vreemde tale absorbeer om Indonesiese woordeskat te verryk.

4. Sluiting

So was die debataktiwiteit tussen die Bevestigingspan van Hoërskool Pembangunan Jaya, die Opposisiespan van Nusantara Vocational School, en die Neutrale Span van MA Al-Ikhlas.

Dus ‘n kort oorsig van debattekste in Indonesies wat verband hou met hul betekenis, struktuur, kenmerke, reëls en voorbeelde. Ander artikels wat gelees kan word, sluit in voorbeelde van opvoedkundige nuustekste, voorbeelde van kort nuustekste, voorbeelde van nuustekste in koerante, voorbeelde van nuustekste oor hartseer, voorbeelde van tekste oor ekonomiese nuus, voorbeelde van teksnuus oor sokker, voorbeelde van teks nuus oor skole, voorbeelde van tekste oor kuns en kultuur. , voorbeelde van besprekingstekste oor tegnologie, voorbeelde van besprekingstekste oor onderwys, voorbeelde van besprekingstekste oor gesondheid, voorbeelde van besprekingstekste oor die omgewing, voorbeelde van besprekingstekste oor dwelms, en voorbeelde van besprekingstekste oor jeugmisdaad. Hoop dit is nuttig. Dankie.

website Pelajaran SD SMP SMA dan Kuliah Terlengkap

Materi pelajaran terlengkap

mata pelajaran
jadwal mata pelajaran mata pelajaran sma jurusan ipa mata pelajaran sd mata pelajaran dalam bahasa jepang mata pelajaran kurikulum merdeka mata pelajaran dalam bahasa inggris mata pelajaran sma jurusan ips mata pelajaran sma
bahasa inggris mata pelajaran
bu ani memberikan tes ujian akhir mata pelajaran ipa
tujuan pemberian mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah adalah
dalam struktur kurikulum mata pelajaran mulok bersifat opsional. artinya mata pelajaran smp mata pelajaran ipa mata pelajaran bahasa indonesia mata pelajaran ips mata pelajaran bahasa inggris mata pelajaran sd kelas 1
data mengenai mata pelajaran favorit dikumpulkan melalui cara
soal semua mata pelajaran sd kelas 1 semester 2 mata pelajaran smk mata pelajaran kelas 1 sd mata pelajaran matematika mata pelajaran ujian sekolah sd 2022
bahasa arab mata pelajaran mata pelajaran jurusan ips mata pelajaran sd kelas 1 2021 mata pelajaran sbdp mata pelajaran kuliah mata pelajaran pkn
bahasa inggrisnya mata pelajaran mata pelajaran sma jurusan ipa kelas 10 mata pelajaran untuk span-ptkin mata pelajaran ppkn mata pelajaran ips sma mata pelajaran tik
nama nama mata pelajaran dalam bahasa inggris mata pelajaran pkn sd mata pelajaran mts mata pelajaran pjok
nama nama mata pelajaran dalam bahasa arab mata pelajaran bahasa inggrisnya mata pelajaran bahasa arab
seorang pengajar mata pelajaran akuntansi di sekolah berprofesi sebagai
nama mata pelajaran dalam bahasa jepang
hubungan bidang studi pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya
dalam struktur kurikulum mata pelajaran mulok bersifat opsional artinya mata pelajaran dalam bahasa arab
tujuan mata pelajaran seni rupa adalah agar siswa

You May Also Like

About the Author: Hack Adm

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *