senam aerobic diperkenalkan oleh – Hack.ac.id

Istilah mutasi pertama kali diperkenalkan oleh ….

A. Hugo de Vries

B. Herman Joseph Muller

C. Thomas Hunt Morgan

D. Gregor johann mendel

E. Charles Darwin

Jawaban

Istilah mutasi pertama kali digunakan oleh seorang ahli botani dan genetika berkebangsaan Belanda bernama Hugo de Vries pada tahun 1901. Istilah ini muncul ketika Hugo de Vries mengamati perubahan fenotip yang tiba-tiba muncul pada keturunan bunga Oenothera lamarckiana. Perubahan itulah yang disebut dengan mutasi oleh Hugo de Vries.

Dengan demikian jawaban yang tepat adalah A.  

You May Also Like

About the Author: Hack Adm