pernyataan berikut ini yang benar adalah – Hack.ac.id

Pernyataan berikut ini yang benar adalah …

A. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama.

B. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sudut-sudut bersesuaian sama besar.

C. Dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang.

D. Dua buah segitiga dikatakan kongruen dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang.

Jawaban

Syarat dua bangun dikatakan kongruen adalah:

Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang.

Sehingga, pernyataan yang benar adalah dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sudut-sudut bersesuaian sama besar dan dua buah segitiga dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang.

Jadi, jawaban yang tepat adalah B dan C.

You May Also Like

About the Author: Hack Adm