benda dikatakan bergerak apabila – Hack.ac.id

Benda dikatakan bergerak apabila ….

A. mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan

B. berada di suatu tempat

C. mengalami perubahan tempat

D. berpindah tempat

Jawaban

Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan.space

Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah A. 

You May Also Like

About the Author: Hack Adm